GRÖNT KORT

Innan man ens kommer ut på en golfbana behöver man skaffa sig rätten att spela. Innehav av ett så kallat grönt kort är nödvändigt för den vill spela på en golfbana och kan liknas vid ett körkort för golfspel där spelaren måste genomgå en kurs och ett prov innan det är okej att spela. I kursen ingår dock både en teoretisk och en praktisk del och kortet kan införskaffas på de flesta golfbanor. Kortet gäller även utomlands och har en ”start-handicap” på 54, vilket i sig innebär att spelaren inte har tillträde till samtliga banor utan bara dem som tillåter spel med enbart ett grönt kort. Vill man kunna spela på fler banor är inträdesbiljetten ett handicap på 36 och ibland lägre om man ska spela på banor utanför norden, varför det givetvis är klokt att kolla upp sådant innan man bestämmer sig för en viss bana. För dem som i synnerhet vill övningsspela innan man ger sig ut på den riktiga golfbanan finns en del pay and play-banor. Pay and play-banor går ut på att spelaren får tillträde till golfspel mot en avgift och behöver därmed inte vara medlem i någon golfklubb. Oftast består dock sådana banor av korta hål med få svårigheter och hinder och är av den anledningen särskilt lämpade för just träningssyfte eller för amatörer. Dessa banor är mer vanligt förekommande i Amerika även om det blivit mer vanligt även i Sverige, kanske särskilt i de områden där de ordinarie klubbarna har långa kötider och dessutom är pay and play-banor relativt billiga. Många vanliga golfklubbar har pay and play som alternativ till medlemskap och grönt kort.

Förklaring av handikapp

 Oavsett om man har golf som hobby eller motionssport är man amatör och använder sig av ett så kallat handikappsystem, stavat ’handicap’, vilket teoretiskt sett innebär att två golfare med väldigt skilda handicap, kan nå samma slutresultat i en tävling om bägge spelade på samma nivå. Har man som spelare ett högre handicap anses man vara av sämre grad, men kan ändå vinna över en annan spelare med lägre handicap, vilket anses vara en bättre golfspelare. Det är alltså ett system som möjliggör tävlande mellan personer med olika förutsättningar vad gäller spelskickligheten. I olika länder världen över förekommer dock flera former av handicapsystem och i vissa länder, exempelvis Sverige, använder man även det så kallade slopesystemet som komplement till handicap för att gradera svårigheten på olika golfbanor.