Wedge

Wedge, på svenska kil, är järnklubban som innehar ett extra högt loft och en del av klubborna har dessutom en speciellt konstruerad undersida; en sula som är av sedd att på exempelvis underlaget i en sandbunker, glida över. Samma sak gäller i högt eller tätt gräs – där ska klubban fylla samma funktion. Det finns olika sorters wedgar också. En sand wedge är klubban som främst används i bunkrar, som även namnet antyder, då sand wedge betyder sandbunker på engelska. En sand wedge-klubba är 56 grader i sin lutning och en pitching wedge är 48 grader. Utöver dessa finns också gap-wedge och lobbwedge-klubban med gradantalet 52 respektive 58-64. Man använder just wedge-klubbor vid slag på ungefär 110 meter räknat från green strax utanför den. Järnklubbor, precis som träklubbor, har på huvudets framsida räfflor som enligt reglerna måste vara av ett specifikt utseende med uppgift att förstärla bakskruven hos bollen vid ett slag.