Putter

Den här klubban kommer i en mängd olika former, bland annat en form med ett extra långt skaft och olika designer på huvudet. Skaftet mäts efter längden och kan exmpelvis kallas hakputter eller bröstputter. Det samtliga klubbor håller gemensamt är att de innehar en slät framsida som nästan är vinkelrät, med ett loft på mellan 1-2 grader mot underlaget. Detta för att bollen ska undvika att lyfta från det rådande underlaget, det vill säga gräsytan på greenen, som annars skulle göra träffsäkerheten avsevärt sämre. Två framsidor är i regel det gällande för en putter-klubba, och detta tillåter alltså att även en vänsterhänt spelare ska kunna ha samma putter som en högerhänt spelare.