Järnklubbor

Behöver man en lämplig klubba för precisa och välinriktade slag, vid kortare avstånd kring spelet nära green används med fördel en järnklubba. Järnklubbans längd ligger mellan 90 och 100 cm långa och huvudet på klubban utgörs av en solid metall med en platt framsida och klubbloft varierande mellan 16 och 60 grader. Man använder dessa långa klubbor vid ganska långa slag från fairway, och de kortare klubborna vid slag på nära håll eller ur knepiga lägen och sitsar. Något som dock blivit mer populärt under senare år är den så kallade hybridklubban, vilken kombinerar egenskaperna hos järnklubban med träklubbans. Hybriden brukar därmed ersätta de många gånger svårslagna, långa järnen.