GOLFBOLLAR

Utan att ha en fungerande boll till golfklubban blir det inte mycket till golfspel. Att den runda, lilla gropiga bollen dock måste fylla vissa specifika funktioner för att över huvud taget fungera kanske inte de flesta av oss funderar över. Men faktum är att de små groparna i bollen, som uppgår till ett antal av cirka 300-450 stycken, kallas dimples och dessa får själva golfbollen att flyga längre genom luften. Detta på grund av att groparna gör att luftströmmarna runt bollen följer med bakom bollen för att liksom utjämna lufttrycket, eller helt enkelt sänka luftmotståndet. Flygegenskaperna påverkas även av groparnas djup och utan dem skulle bollen inte komma längre än kanske 100 meter. Enligt uträkningar kan man konstatera på ett ungefär, att en boll med dimples kan ta sig dubbelt så långt genom luften, jämfört med en boll utan. Dessutom får bollen i golf inte väga mer än 45,93 gram och diametern på bollen får inte vara mindre än 42,67 mm.

Golfbollens placering

För dem som provat golf vet att golfbollen placeras på en liten pegg. Det är ett slags instrument på vilket golfbollen placeras och därmed kommer upp en bit från marken i syftet att vara enklare att träffa på så vis. Namnet pegg kommer från engelskans ’tee peg’, där tee betyder utslagsplats och själva instrumentet är vanligtvis tillverkad i plast eller i trä och ska endast användas vid utslagsplatsen. Numera har dock dessa peggar i princip förbjudits inom golfen då de förstör för gräsklipparna och deras skärblad samt är ovänligt mot miljön.